Numerių atpažinimo sistemos

ktks 

 

 

 

Patrulinė ANPR sistema išmaniems policijos automobiliams

Patrulinė sistema policijos automobiliuose – tai išmani sistema, realiu laiku atpažįstanti pažeidėjus pagal vairuojamų automobilių valstybinius numerius.

Tikrindama ir atpažindama valstybinio ženklo numerius, sistema iš karto gali pranešti pareigūnams apie pavogtą automobilį, pasibaigusį techninės apžiūros pažymėjimą bei kitą su transporto priemone ar jos šeimininku susijusį ir policijos ieškomą atvejį.

Pagrindinis tikslas suvaldyti intensyvius transporto bei informacijos srautus: sukurti lankstų patrulinės sistemos valdymą, užtikrinti kokybišką jos darbą ir operatyvius duomenų mainus. Tai tapo įmanoma, sinchronizavus sistemos dalis – centrinį serverį bei įrangą patrulių automobiliuose, kurios bendrautų vidiniame policijos tinkle.

Programinė įranga patrulių automobiliuose leidžia automatiškai atnaujinti informaciją iš centrinio serverio: suformuoti naujus arba gauti pasikeitusius duomenų rinkinius. Patrulinė sistema nereikalauja žmogaus įsikišimo ar papildomo duomenų įkėlimo rankiniu būdu, todėl net iškilus skubiems atvejams, užtikrina operatyvų policijos patrulių darbą.

Sistema automobilyje yra susieta su kameromis jo priekyje ir gale bei vidiniu kompiuteriu. Kameros skenuoja judančių ar stovinčių automobilių numerius, kurie tiesiogiai tikrinami įvairiuose registruose, perduodant informaciją centriniam serveriui. Jei sistema patrulių mašinoje aptinka pažeidimą, iš karto apie jį praneša.

Patrulinė sistema leidžia tikrinti priešprieša prasilenkiančius automobilius važiuojančius  dideliu greičiu tiek  šviesiu tiek tamsiu paros metu. Ji taip pat fiksuoja papildomą informaciją, susijusią su automobilio numeriu – laiką ir vietą, kada bei kur buvo pastebėta transporto priemonė. Visi gaunami duomenys iš patrulinių automobilių yra analizuojami serveryje, yra galimybė formuoti ataskaitas.

Mobilioji kelių transporto kontrolės sistema  KTKS  ir automobilių numerių atpažinimo sistema – RAKTAS ANPR.

Mobilioji kelių transporto kontrolės sistema KTKS – kompiuterinė įranga, montuojama patruliniame automobilyje.

Sistema gauna vaizdą iš ANPR kameros, vaizdas realiame laike apdorojamas, atpažįstamas automobilio valstybinis numeris, jis išsaugomas bei sulyginamas su numerių sąrašais duomenų bazėse. KTKS su įdiegtomis kameromis automatiškai nuskaito ir važiuojančių, ir stovinčių kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklus, juos skaitmenizuoja ir pagal gautus rezultatus atlieka paiešką turimuose duomenų rinkiniuose bei kaupia statistiką. Numerių atpažinimo sistema veikia automobiliui stovint ar judant.

ktks cam

bbb aaa

Raktas ANPR