Radarų detektoriai

Radaro detektorius garsiniu ir šviesos signalu informuoja apie veikiantį radarą automobilio kelyje. Vairuotojas turi sumažinti greitį iki leistino.

Nepažeiskite eismo taisyklių ir neviršykite leidžiamo greičio!