Radarų detektoriai

Radaro detektorius garsiniu ir šviesos signalu informuoja apie veikiantį radarą automobilio kelyje. Vairuotojas turi trumpą alike tarpą, kad sumažinti greitį iki leistino. 

Nepažeiskite eismo taisyklių ir neviršykite leidžiamo greičio!